نمایندگان

آذربایجان شرقی

  • تبریز ، پاساژ فردوسی ، طبقه همکف ، سمت راست ، الکترو طاها (آقای رحیم نقوی)446 0914-3160
  • خیابان فردوسی ، پاساژ آذربایجان ، طبقه همکف ، سمت چپ ، فروشگاه بادامچی زاده (آقای بادامچی زاده)6681 0914-419
  • خیابان فردوسی ، روبروی بانک تجارت ، الکتروتکنیک خیابانی ( آقای علی خیابانی)3421 0914-403
  • خیابان فردوسی ، ربروی بانک ملت ، الکتروتکنیک پارس امامی (آقای محمد امامی نیا)1250 0914-114
  • خیابان فردوسی ، جنب پارکینگ فردوسی ، ساختمان افق ، الکترو رضائی (آقای فرشاد رضائی)8088 0914-666

آذربایجان غربی

  • خوی ، انتهای خیابان صمد زاده ، روبروی کوچه صاحب الزمان ، فروشگاه برق مرسلی (آقای مرسلی)8374 0914-462
  • بوکان ، بلوار سربازان گمنام ، جنب بانک سپه ، فروشگاه نیرو رسا ماد (آقای رشیدی)2676 0914-382
  • ارومیه ، خیابان طالقانی ، روبروی خیابان شهرام ، الکتریکی رسول (آقای علیپور)8069 0914-188